συνεχώς νέα προϊόντα & πράκτορες
european dealers & sellers
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  Επαφή

Aναζήτησή Εμπορικό αντιπρόσωπο

Μέτρηση τεχνολογίας ελέγχου για μηχανική μηχανική φυτών

Είμαστε προμηθευτές για γενική μηχανική και φυτών μηχανικής. Παράγουμε υψηλής ποιότητας εξοπλισμό μέτρησης και ελέγχου για βιομηχανικές εφαρμογές. Λόγω της ευρωστίας και της υψηλής ποιότητας, οι συσκευές χρησιμοποιούνται επίσης στην κατασκευή ειδικών οχημάτων (Π.χ. οχήματα διάθεσης αποβλήτων, μηχανήματα κατασκευών). Η εταιρεία είναι γνωστή στην αγορά από το 1974.
Για την περαιτέρω επέκταση των παρουσιών της αγοράς μας, αναζητούμε αντιπροσώπους πωλήσεων για περαιτέρω περιοχές εντός της Γερμανίας και των γειτονικών χωρών.

Βιομηχανία & Παραγωγή
0x, 1x, 2x, 6x, 7x, 8x, 9x
Deusch / Englisch
με διακανονισμό
Pulheim Germany / 50