συνεχώς νέα προϊόντα & πράκτορες
european dealers & sellers
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  Επαφή

Aναζήτησή Συνεργάτης πωλήσεων

Συμπλήρωμα προστασίας του στομάχου και άλλα

Ψάχνουμε για συνεργάτες πωλήσεων και αντιπροσώπους πωλήσεων στον τομέα των φαρμακείων και των φυσικών οδών για τα φυσιοπαθητικά προϊόντα.

Το Range περιλαμβάνει επί του παρόντος περίπου 20 προϊόντα, τα οποία δρομολογήθηκαν σε κλιμακωτές δράσεις.
Μόνιμο μερίδιο εσόδων για τις πωλήσεις και τους συνεργάτες πωλήσεων.

deutsch
15% vom Gesamtunsatz
Oldenburg Germany / 26