συνεχώς νέα προϊόντα & πράκτορες
european dealers & sellers
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  Επαφή

Aναζήτησή Εμπορικό αντιπρόσωπο

Διεπαφή ανθρώπινου μηχανήματος, διασυνδέσεις μηχανών Man

Είμαστε ένας σύγχρονος, καινοτόμος, ιδιοκτήτης-διαχειριζόμενος, μεσαίου μεγέθους κατασκευαστής και αναζητούμε τις αντιπροσωπείες της εθνικής διαρθρωμένης βιομηχανίας για το ενεργό μάρκετινγκ των προϊόντων μας και για την επέκταση του δικτύου διανομής μας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μεμονωμένο συστατικό ή το Απλή παράδοση επεξεργασίας, αλλά αυτό που μας ξεχωρίζει στην αγορά είναι η δυνατότητα να παραδώσει σύνθετα μέρη που περιλαμβάνουν διαφορετικές τεχνολογίες, είναι ήδη συναρμολογημένα, δοκιμασμένο και έτοιμο για χρήση.

Για την υλοποίηση των προσαρμοσμένων λύσεων μας, έχουμε εσωτερικές διεργασίες όπως η πλαστικοποίηση, η οπτική συγκόλληση, η Σειριογραφία, η διαμόρφωση, η συναρμολόγηση, οι δοκιμές, ο συντονισμός, κλπ., καθώς και η ενσωμάτωση εξαρτημάτων όπως τα γυαλιά καταστρώματος, οι οθόνες αφής, οι οθόνες, Έλεγχος ηλεκτρονικών και στέγασης.

Άλλα στοιχεία περιλαμβάνουν: Καζιζικά (γυαλί) πληκτρολόγια, οπίσθιοι χειρισμοί, Νανοασημένια, IMD, φύλλα αλουμινίου και σιλικόνης πληκτρολόγια.

Μια βασική τεχνική κατανόηση είναι προαπαιτούμενο.

Βιομηχανία & Παραγωγή
0x, 1x, 5x, 6x, 7x, 8x, 9x
Deutsch
με διακανονισμό
Castelfidardo Italy / 60